20/01/2015

Skuadra e Fakultetit te Drejtesise fiton vendin e pare ne konkursin e gjyqit simulues "Moot Court ECtHR Albania 2015" organizuar nga Qendra Europiane & Civil Rights Defenders

Faza finale e konkursit “Moot Court ECtHR Albania 2015″ organizuar nga Qendra Europiane & Civil Rights Defenders, me Fakultetet e Drejtesise te Institucioneve te Arsimit te Larte […]
20/01/2015

STRUKTURA E VITIT AKADEMIK PËR MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL 2014-2015

STRUKTURA E VITIT AKADEMIK 2014-2015
12/01/2015

NJOFTIM !

Njoftojme studentet doktorant se procesi I perzgjedhjes se Lendeve me Zgjedhje dhe atyre te Formimit Special sipas departamenteve perkatese vazhdon ende. Lutemi te paraqiteni prane Sekretarise […]
07/01/2015

RISHPËRNDARJEN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/” MASTER I ARTEVE TË BUKURA” NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË PËR VITIN AKADEMIK 2014 – 2015.

RISHPËRNDARJEN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË