Të nderuar studentë, bazuar ne Rregulloren e funksionimit të Sistemit Informatik të Universitetit të Tiranës ju informojmë se duhet të plotësoni sa më parë Profilin tuaj në Portalin Universitar me të gjithë gjeneralitetet e duhura në mënyrë që të mund të merrni informacion në Sekretaritë Mësimore!

Çdo vërtetim apo listë notash do të printohen atëherë dhe vetëm atëherë kur nga ana e Përgjegjëses së Sekretarisë Mësimore të jetë verifikuar që çdo informacion i nevojshëm në Profilin Universitar të jetë i plotësuar.