Data e diplomimit në sezonin e vjeshtës të vitit akademik 2013 – 2014 për programet e vjetra të studimit është 30 shtator 2014.