15/12/2014

Mbi aplikimet në kundërshtim me aktet nënligjor.

Mbi aplikimet në kundërshtim me aktet nënligjor.
15/12/2014

Në bazë të udhëzimit Nr. 22, datë 08.08.2014 te MAS-it për strukturën e vitit akademik 2014-2015 në Instutucionet Publike dhe Private të arsimit lartë.

Periudha 22 dhjetor  2014  deri në 4 janar 2015 do të jetë periudhë pushimesh për studentët.
12/12/2014

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT FITUES NË MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL ,SE DATA E REGJISTRIMIT ËSHTË SHTYR DERI NË DATËN 16 DHJETOR 2014,ORA 16:00.
10/12/2014

Orari i studenteve te transferuarve nga Universitetet private qe u eshte hequr liçenca viti III.

SALLA 103  VITI III E HËNË 9:00-15:00        Proçedurë Civile  (leksion) E MARTE 9:00-13:30        E Drejtë e Shoqërive Tregtare (leksion) 13:30-16:30 […]