NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT FITUES NË MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL ,SE DATA E REGJISTRIMIT ËSHTË SHTYR DERI NË DATËN 16 DHJETOR 2014,ORA 16:00.

Orari i studenteve te transferuarve nga Universitetet private qe u eshte hequr liçenca viti III.

SALLA 103  VITI III E HËNË 9:00-15:00        Proçedurë Civile  (leksion) E MARTE 9:00-13:30        E Drejtë e Shoqërive Tregtare (leksion) 13:30-16:30      Proçedurë Civile (seminar Gr 25) / Proçedure Penale (seminar Gr26) 13:30-15:00      E Drejtë e Shoqërive Tregtare (seminar Gr27)/ E Drejte BE (seminar Gr28) 15:30-16:30   […]

Thirrje e hapur

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (FDUT), me mbështetjen e Programit për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri – JuST (USAID), është duke zbatuar projektin me titull, “Fuqizimi i lëndës së Klinikës së Ligjit pranë Fakultetit të Drejtësisë, nëpërmjet rritjes së kapaciteteve dhe aftësive praktike […]

Orari i studenteve te transferuarve nga Universitetet private qe u eshte hequr liçenca viti II.

SALLA 102  VITI II E HËNË 9:00-15:00  à      E Drejtë e Detyrimeve  (leksion) E MARTE 8:30-13:00 à       E Drejtë Familjare (leksion) 13:30-15:00 à     E Drejtë Familjare (seminar Gr 1) 13:00-16:00 à     E Drejtë Pune (seminar GrI) E MËRKURE 8:00-11:00 à       Lëndë me Zgjedhje 11:00-14:00 à     E Drejtë e Detyrimeve (seminar […]

NJOFTIM

NJOFTOHEN STUDENTET QE JANE NE PERFUNDIM TE STUDIMEVE TE VITIT TE DYTE MASTER PROFESIONAL TE PARAQESIN KERKESAT ME PROPOZIMET E TYRE PER UDHEHEQESIN E TEMES SE DIPLOMES DHE FUSHEN E STUDIMT BRENDA DATES 15 DHJETOR 2014. DEPARTAMENTII TE DREJTES PUBLIKE

FTESË NË LEKSION: “TË DREJTAT E NJERIUT NË IRAN”

JENI TË FTUAR TË NA BASHKOHENI! DITËN E MËRKURË 3 DHJETOR 2014 ORA 14:00-15:00 AUDITORI 202 PËR MË SHUMË INFORMACION KONTAKTONI NË: ncriran.al@gmail.com afalrainfo@gmail.com www.ncr-iran.org/al

Agjencia Universitare e Frankofonisë hap thirrjen per bursa për doktoraturë dhe postdoktoraturë në programin “Eugen Ionescu” 2015, në Rumani.

Bursat për doktoraturë dhe postdoktoraturë do të jepen për një periudhë tre mujore dhe janë të dispozicion për: –               studentët e doktoraturës të regjistruar ne UT –               mbajtësit e gradës doktor të cilët janë anëtarë të stafit të UT-së Afati i aplikimit: 14 Dhjetor 2014. Kërkimi i tyre duhet të kryhet nga data 1 Mars 2015-31Korrik 2015. Bashkangjitur […]

Universiteti i Teramo-s hap aplikimet për nivelin master “Diritto e Impresa nella Macroregione Adriatico-Ionica” (Biznes dhe e Drejta në rajonin Adriatik-Jon).

Link:  Universiteti  i Teramo-s hap aplikimet për nivelin master “Diritto e Impresa nella Macroregione Adriatico-Ionica” (Biznes dhe e Drejta në rajonin Adriatik-Jon)