Njoftohen te gjithe studentet e vitit IV, Programi Bachelor, Sistemi me Kohe te pjesshme, te cilet nuk kane kryer pagesen e shkollimt, duhet qe te bejne pagesen deri ne date 13.06.2014. mosberja e pageses ju penalizon per te hyre ne provimet e sezonit.

Njoftohen te gjithe studentet e Sistemit Master, (Profesional apo Shkencor) te cilet diplomohen ne kete vit akademik dhe te cilet nuk kane kryer pagesen e shkollimt, duhet qe te bejne pagesen deri ne date 12.06.2014. Mosberja e pageses ju penalizon per te hyre ne provimet e sezonit.