Link: Raport, Reforma e Arsimit te Larte

Në linkun e mësipërm po ju përcjellim raportin e parë për reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor, të cilën ja u kemi përcjellë edhe me shkresë zyrtare nr 422 prot. date 02.05.2014

Mendimet tuaja në lidhje me raportin të përcillen me shkrim në Dekanat brënda datës 12  Maj 2014.

Ju faleminderit per bashkepunimin

Leave A Comment