E organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës me mbështetjen e Ambasadës së Francës në Shqipëri

  1. Jean Pradel : “Influenca e të drejtës penale franceze në Evropë.”
  2. Argita Malltezi : “Historia e influencës franceze në zhvillimin e të drejtës dhe marrëdhënieve tregtare në Shqipëri.”
  3. Alba Frashëri : ”Mësimdhënia e frëngjishtes juridike si gjuhë e huaj për studentët shqiptarë.”
  4. Altin Shegani : “Roli i doktrinës franceze në zhvillimin e të drejtës penale në Shqipëri.”
  5. Erald Topi : ”Influenca e të drejtës franceze në të drejtën e pronësisë në Shqipëri.”
  6. Adela Buçpapaj : “Mendimi kriminologjik francez dhe jehona në mjedisin juridik shqiptar.”
  7. Jonida Rustemaj : ”Studim krahasimor i të drejtës tregtare franceze dhe shqiptare lidhur me Sh.P.K.”
  8. Oltion Spiro : “E drejta morale e autorit nën influencën e të drejtës franceze.”

Link: Foto nga “Në kuadrin e Pranverës së Frankofonisë Konferencë “Dita e të drejtës Franceze” Fakulteti i Drejtësisë”