Profesor Christian VALLAR është Dekan i Fakultetit Juridik pranë Universitetit të Nices “Nice Sophia-Antipolis”, France. Është profesor i së drejtës publike, autor i shumë publikimeve shkencore dhe këshilltar i çështjeve të sigurimit në Qeverinë e Frances. Ligjeron lëndët: “Idologjia e terrorizmit nderkombetar” dhe “Forcat evropiane te sigurimit”. Udheheq Master programin e titulluar “Siguria e brëndshme dhe të drejtat e personit”. Ligjerata e tij titullohet: “Pranvera arabe, dimri islamist, vera demokratike”. Ligjeratën do ta prezantoje në gjuhën frënge.
Link: Foto Profesor Christian VALLAR