28/02/2014

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master, Sistemi me kohe te plote

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master, Sistemi me kohe te plote
19/02/2014

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master Profesional Sistemi me kohe te pjesshme

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master Profesional Sistemi me kohe te pjesshme
10/02/2014

Mbi plotesimin e kuotave ende te paplotesuara ne programet e ciklit te dyte te studimeve master

Mbi plotesimin e kuotave ende te paplotesuara ne programet e ciklit te dyte te studimeve master
08/02/2014

Programi i praktikës profesionale për studentët e drejtësisë, pranë Avokaturës së Shtetit

  Njoftohen studentët e vitit të fundit në ciklin e dytë të studimeve, në Programet Master Profesional dhe Master Shkencor (drejtimi publik, penal, civil), në Fakultetin […]