Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master, Sistemi me kohe te plote

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master, Sistemi me kohe te plote

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master Profesional Sistemi me kohe te pjesshme

Struktura e vitit akademik 2013-2014, Master Profesional Sistemi me kohe te pjesshme

Mbi plotesimin e kuotave ende te paplotesuara ne programet e ciklit te dyte te studimeve master

Mbi plotesimin e kuotave ende te paplotesuara ne programet e ciklit te dyte te studimeve master

Programi i praktikës profesionale për studentët e drejtësisë, pranë Avokaturës së Shtetit

  Njoftohen studentët e vitit të fundit në ciklin e dytë të studimeve, në Programet Master Profesional dhe Master Shkencor (drejtimi publik, penal, civil), në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës se AVOKATURA E SHTETIT, me mbështetjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Projektit të USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në […]