Njoftim per vendet e mbetura bosh ne programin Master Shkencor dhe Profesional

Link: Njoftim per vendet e mbetura bosh ne programin Master Shkencor dhe Profesional

Njoftim per aplikantet e Ciklit te dyte Master

Njoftojme te gjithe aplikantet qe vijne nga universitetet jopublike e qe kane aplikuar ne programet e ciklit te dyte te studimeve master, se brenda dates 21.01.2014 duhet te sjellin prane fakultetit te drejtesise diplomen e shkolles se mesme te njehsuar me origjinalin. Link: Njoftimi i plote