• LEKSIONE NGA PROF. RAINER KULMS NE DATAT 9 DERI MË 13 DHJETOR 2013 NË CIKLIN E STUDIMEVE MASTER SHKENCOR NE SHKENCA CIVILE

Në kuadër të projektit të bashkëpunimit me Fondacionin Konrad Adenauer, në datat 9 deri në 13.12.2013, Prof. Rainer Kulms nga Instituti Max Planck për të Drejtën Ndërkombëtare Private dhe të […]

• GJYQ IMITUES

Një gjyq imitues,është tradicionalisht një konkurs që zhvillohet gjerësisht mes universiteteve perëndimore dhe që i ndihmon studentët të praktikojnë aftësitë e tyre në një gjykim të vërtetë.Për të ndihmuar realitetin […]

Kuotat e veçanta propozuar nga Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë, për ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në distancë, për vitin akademik 2013-2014

1. Lista emërore, shtesat e kuotave të veçanta propozuar nga Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë, për ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në […]