10/01/2022

Lista përmbledhëse e studentëve që përfitojne reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022 nga programi I ciklit të parë të studimit sipas VKM-së 778, datë 26.12.2018

Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti 1 SABINA  SHEHU Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2 2 KEJSI  SHABA Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2 […]
10/01/2022

Lista e studenteve Cikli II Master, te cilet perfitojne reduktim te tarifes se shkollimit ne masen 50%, Viti akademik 2021-2022

Nr Emer/Atesi /Mbiemer Viti Master 1 Angjelina Fatos Rama 2 M.SH.Penal 2 Saimir Skender Topuzi 1 M.SH.Civil 3 Lime Kapllan Skuka 2 M.SH.Publik 4 Aida Asqeri […]
10/01/2022

Lista përmbledhëse e studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022 nga programi I ciklit të parë të studimit sipas VKM-së 40, datë 23.01.2019.

Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti 1 Elidon Saraci Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2 2 Mirela Tosku Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 3 […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.