01/02/2023

VENDIM Nr. 02, Datë 26.01.2023

01/02/2023

VENDIM Nr. 03, Datë 26.01.2023

24/01/2023

Embassy of Slovenia: Euro-Mediterranean Innovation Camp

. Kliko këtu ->  EMIC PowerPoint presentation            
01/02/2023

VENDIM Nr. 03, Datë 26.01.2023

18/01/2023

Njoftim për procedurën e regjistrimit online të provimeve të studentëve të programit Master dhe PICD

Regjistrimi i studentëve për sezonin e dimrit do të kryhet në sistemin e-student.   Hapat që duhen ndjekur janë klikoni faqen e fakultetit www.fdut.edu.al, shkoni në […]
02/11/2022

PËR APLIKANTËT E RAUNDIT TË TRETË, QË JANË PJESË E PORTALIT U-ALBANIA, QË NUK JANË REGJISTRUAR NË ASNJË PROGRAM STUDIMI

.         Në zbatim të nenit 76 të Ligjit 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.