09/12/2022

MASAT E SHMANGIES NGA NDJEKJA PENALE DHE NGA DËNIMI

.       Kliko këtu ->  Studimi           .
07/12/2022

SEE Law Journal no.10 is online

.   Kliko këtu -> https://www.seelawschool.org Kliko Këtu -> SEE LJ 10 cover fin     .
06/12/2022

Ftohen të gjithë studentët e interesuar të Fakultetit të Drejtësisë, të aplikojnë për të marrë pjesë në këtë projekt.

  Në kuadër të projektit kërkimor-shkencor “Kriminologjia e gjelbër. Dëmi, subjektet dhe viktimat mjedisore sipas legjislacionit dhe praktikës shqiptare”, financuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor […]
02/11/2022

PËR APLIKANTËT E RAUNDIT TË TRETË, QË JANË PJESË E PORTALIT U-ALBANIA, QË NUK JANË REGJISTRUAR NË ASNJË PROGRAM STUDIMI

.         Në zbatim të nenit 76 të Ligjit 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë […]
23/10/2022

Diploma, programet Master dhe Bachelor

.     Studentet e meposhtem mund te paraqiten prane sekretarise mesimore orari 10:00 me 12:00 cdo dite nga e hena ne te premte, te terheqin […]
15/10/2022

GRUPET E VITIT TË PARË PROGRAMI I INTEGRUAR I CIKLIT TË DYTË 2022-2023

.         Kliko këtu ->  Grupet Viti 1             .

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.