May 10, 2021

Thirrje Erasmus +

May 7, 2021

DATAT E PROVIMIT PER STUDENTET QE NUK U PARAQITEN NE PROVIMET ONLINE QE U ZHVILLUAN NE SEZONIN E DIMRIT PER VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Njoftohen studentët e vitit të pare dhe vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, studentët e vitit […]
May 6, 2021

Dita Kombëtare e Drejtësisë 2021 Reflektim mbi zhvillimet dhe të ardhmen e Drejtësisë Shqiptare

. Dita Kombëtare e Drejtësisë 2021 Reflektim mbi zhvillimet dhe të ardhmen e Drejtësisë Shqiptare     Tiranë, më. 10.05.2021 Ora: 12.00 – 13.30     […]
March 3, 2021

Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022

Kliko këtu Klasa 1 -> Enkelejda Olldashi Meeting ID: 455 947 4575     Kliko këtu Klasa 2 -> Eniana Qarri Meeting ID: 567 965 6689 […]
February 8, 2021

Vidio tutorial per plotesimin e nje testi online

Të dashur student! Në këtë vidio tutorial tregohen hapat e plotësimit të një testi online, në rastin kur pedagogu e organizon provimin në formë “Quiz-i”   Kliko ketu […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.