October 15, 2021

Fillimi i vitit akademik 2021 – 2022 fillon ditën e hënë datë 18.10.2021.

Për të hyrë në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës duhet të jeni të paisur me maskë. Gjithashtu duhet të keni me vete […]
October 15, 2021

Master in Transitional Justice

Click here -> https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fsq%2Fpresence-in-albania%2F500713%3Ffbclid%3DIwAR06t3dsKrhw5Xp8qOwO87R-CKIpyZis8EFOkOFFCHBTOMTGWe8aTar41Bg&h=AT17Gny5eAvwaLkJYhmLdy5R36BI1olyKjcpCDVEqeH6QP-IjN2TR8EvWBATD9vw3oenEeKTl1RIukdWXUn2-Vfy1XtEqMj3v4caWssbLFmN3CW2gPXqMkKR19vF&s=1
October 15, 2021

Informacion ne lidhje me bursat financiare dhe kategorite qe perfitojne perjashtim/pergjysmim nga tarifa e shkollimi per vitin akademik 2021-2022.

NE BAZE TE VKM NR.39 DATE 23.01.19, VKM NR.40 DATE 23.01.19  DHE VKM 251 DATE 27.03.20, STUDENTET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE : Programi i […]
October 15, 2021

Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha për fillimin e vitit të ri akademik 2021 – 2022

March 3, 2021

Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022

Kliko këtu Klasa 1 -> Enkelejda Olldashi Meeting ID: 455 947 4575     Kliko këtu Klasa 2 -> Eniana Qarri Meeting ID: 567 965 6689 […]
February 8, 2021

Vidio tutorial per plotesimin e nje testi online

Të dashur student! Në këtë vidio tutorial tregohen hapat e plotësimit të një testi online, në rastin kur pedagogu e organizon provimin në formë “Quiz-i”   Kliko ketu […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.