February 13, 2020

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët të Programit Erasmus +

. Njoftim Bursa Erasmus+ Rumani Njoftim Bursa Erasmus+ Çeki .
February 13, 2020

APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATËN 12 SHKURT 2020, NË PROGRAMIN SI MË POSHTË

.     MASTER PROFESIONAL PENAL       .
February 10, 2020

STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE PARAQESIN DOKUMENTACIONIN ,PER PERJASHTIMIN/PERGJYSMIMIN E TARIFES SE SHKOLLIMIT.

NR EMER ATESI MBIEMER 1 DAVIDA DAJLAN AGALLIU 2 ENXHI XHEMAL ZHURI 3 INA MISLLI ÇELOALIAJ 4 IRINI FATMIR YMETI 5 LAUDJA GAZMEND MUKAJ 6 MERITA […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.