September 20, 2021

KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË JO PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË […]
September 18, 2021

KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË JO PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË […]
September 17, 2021

LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR TRANSFERIM STUDIMESH NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

H35503191M K25201052P K15504039L I75306044J K25421010I K25527050A
March 3, 2021

Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022

Kliko këtu Klasa 1 -> Enkelejda Olldashi Meeting ID: 455 947 4575     Kliko këtu Klasa 2 -> Eniana Qarri Meeting ID: 567 965 6689 […]
February 8, 2021

Vidio tutorial per plotesimin e nje testi online

Të dashur student! Në këtë vidio tutorial tregohen hapat e plotësimit të një testi online, në rastin kur pedagogu e organizon provimin në formë “Quiz-i”   Kliko ketu […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.