RRETH FAKULTETIT

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.

Njoftime & Evente

FTESË PËR PJESËMARRJE

FTESË PËR PJESËMARRJE Departamenti i të Drejtës Civile në Fakultetin e Drejtësisë,…

Lista e te perndjekurve politike.

Lista e te perndjekurve politike -Humë Ilmi Kurti Studentet qe jane te…

“Finalizimi i trajnimeve “Gjyqësori në Fokus” nga ISPL”

Përfundon me sukses cikli i trajnimeve të organizuara nga Konsorciumi i udhëhequr…

Erasmus

Njoftime te Rendesishme

NJOFTIM MASTER

Njoftojme te gjithe studentet e vitit te pare Master (Civil,Publik,Penal,Business Law) qe…

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.   “Western…
UNIVERSITETI I TIRANËS
0
Vite
0
Studente
0
Programe Mesimore
0
Pedagoge