Orari Mësimor

.

LEGJENDA E ORARIT

.

 • VITI I ( GRUPET E VITIT TE PARE JANE NGA A1 DERI NE A24 )

 • VITI II ( GRUPET E VITIT TE PARE JANE NGA B1 DERI NE B28 )

 • VITI III ( GRUPET E VITIT TE PARE JANE NGA C1 DERI NE C28 )

 

 • VITI I MASTER SHKENCOR CIVIL ( GR  D1  &  D6 )

 • VITI I MASTER SHKENCOR PENAL ( GR  D7  &  D12 )

 • VITI I MASTER SHKENCOR PUBLIK ( GR  D13  &  D18 )

 • VITI II MASTER SHKENCOR CIVIL ( GR  E1  &  E6 )

 • VITI II MASTER SHKENCOR PENAL ( GR  E7  &  E12 )

 • VITI II MASTER SHKENCOR PUBLIK ( GR  E13  &  E18 )

 • VITI I MASTER PROFESIONAL CIVIL ( GR  F1  &  F2 )

 • VITI I MASTER PROFESIONAL PENAL ( GR  F3  &  F4 )

 • VITI I MASTER PROFESIONAL PUBLIK ( GR  F5  &  F6 )

 • VITI II MASTER PROFESIONAL CIVIL ( GR  G1  &  G2 )

 • VITI II MASTER PROFESIONAL PENAL ( GR  G3  &  G5 )

 • VITI II MASTER PROFESIONAL PUBLIK ( GR  G6 )

 • VITI I MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW ( GR  T1  &  T3 )