Njoftime

January 14, 2019

SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Kliko -> NJOFTIM
January 14, 2019

NJOFTIM

BAZUAR NE VKM NR.780 DT.26.12.2018 PIKA G, LISTA EMERORE E STUDENTEVE ,TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE MASTER, VITI 2 NE VITIN AKADEMIK 2018-2019 , TE […]
January 14, 2019

NJOFTIM

BAZUAR NE VKM NR.779 DT.16.12.2018 PIKA F DHE VKM NR.784 DT.26.12.2018 ,BASHKELIDHUR LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE 9-10 PER VITIN E DYTE DHE TE TRETE […]
January 14, 2019

NJOFTIM

Bazuar ne VKM NR.779 DT.26.12.2018 ,PIKA G, bashkelidhur lista emerore e studenteve te percjelle nga QSHA. STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE HAPIN NR.LLOGARIE PRANE […]