Dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët sipas kategorive janë si më poshtë.

ORARI PËR DITËN E SHTUNË DHE DITËN E DIELË.
February 7, 2019
Kthim përgjigje kërkesave të studentëve protestues
February 11, 2019
Dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët sipas kategorive janë si më poshtë.