Master në Drejtësi

Master Shkencor dhe Master Profesional

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE 2016 -2017
MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE 2015 – 2016

 

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË CIVILE

MASTER I SHKENCAVE NE E DREJTE CIVILE 2016 – 2017
MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË CIVILE 2015 – 2016

 

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PUBLIKE

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PUBLIKE 2016 – 2017
MASTER I  SHKENCAVE NË E DREJTË  PUBLIKE 2015 – 2016

 

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PUBLIKE

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PUBLIKE 2014 -2015
MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PUBLIKE 2013 – 2014

 

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE 2014 -2015
MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE  2013 – 2014

 

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË CIVILE

MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË CIVILE 2014 – 2015
MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË CIVILE 2013 – 2014

MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË PUBLIKE

MASTER PROFESINAL NË E DREJTË PUBLIKE 2016 – 2017
MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË  PUBLIKE 2015 – 2016
MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË PUBLIKE 2014 – 2015

 

MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË PENALE

MASTER PROFESINAL NË E DREJTË PENALE 2016 – 2017
MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË  PENALE 2015 – 2016
MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË PENALE 2014 -2015

 

MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW

MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW 2016 -2017
MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW 2015 – 2016
MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW 2014 – 2015

 

MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË CIVILE

MASTER PROFESINAL NË E DREJTË CIVILE 2016 – 2017
MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË CIVILE 2015 – 2016
MASTER PROFESIONAL NË E DREJTË CIVILE 2014 – 2015