Departamenti i së Drejtës Penale

Prof. Dr. Skender Kaçupi


Prof. Dr. Artan Hoxha


Prof. Dr. Altin Shegani


Prof.Dr. Sokol Mengjesi


Prof. As. Jola Xhafo


Prof. As. Besnik Çerekja


Prof. As. Skerdian Kurti


Prof.As. Dorina Hoxha


Prof.As. Klodjan Skenderaj


Prof.As. Evisa Kambellari

Lektore, Departamenti i të Drejtës Penale


Prof.As. Lirime Çukaj


Prof.As. Engjell Likmeta


Dr. Enkelejda Turkeshi


Dr. Kreshnik Myftari


Dr. Alban Koci


Dr. Arben Shehu


Dr. Ela Kerka (Podgorica)


Dr. Rezarta Demneri


Dr. Iv Rrokaj


Dr. Ivas Konini


Msc. Adela Bucpapaj