Fotogaleria

March 8, 2019

Me rastin e 8 Marsit

Me rastin e 8 Marsit, studentet e Fakultetit te Drejtesise, promovuan te drejtat e grave nepermjet ketij organizimi vullnetar, duke u bere pjese e nje rrjeti […]
December 13, 2018

Konkusi i Media Law

FAKULTETI I DREJTËSISË NË KONKURSIN NDËRKOMBËTAR TË GJYQEVE SIMULUESE “MEDIA LAW” Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës mori pjesë për herë të parë në konkursin e gjyqeve […]
December 6, 2018

E Drejta Private dhe problematikat  e saj ne Legjislacionin Shqiptar.

Departamenti Civil, Fakulteti i Drejtesise, UT ne bashkepunim me Departamentin  e  se Drejtes, Fakulteti Ekonomik, Universiteti  Aleksander Xhuvani, Elbasan dhe Fakultet dhe Departamentin  e Drejtësise, Fakulteti […]
November 6, 2018

“Sfidat e gruas shqiptare në raport me të drejtat që burojnë nga veprimtaria tregtare si pjesë e bashkësisë ligjore”.

Në datë 22 tetor 2018 u zhvillua workshopi i dytë “Krahasimi i kuadrit ligjor dhe i praktikës gjyqësore vendase me atë të huaj mbi të drejtat […]