Fotogaleria

October 14, 2019

MBI CERTIFIKATËN E AKREDITIMIT TE INSTITUCIONAL TË UT – së.

June 17, 2019

“Përgjegjësia familjare dhe Ndihma juridike”

Prej muajit maj Departamenti i së Drejtës Civile ka filluar zbatimin e projektit me titull “Përgjegjësia familjare dhe Ndihma juridike” të financuar nga Departamenti I të […]
June 14, 2019

“Sfidat e gruas shqiptare në raport me të drejtat që burojnë nga veprimtaria tregtare si pjesë e bashkësisë ligjore”

Në kuadër të projektit “Sfidat e gruas shqiptare në raport me të drejtat që burojnë nga veprimtaria tregtare si pjesë e bashkësisë ligjore”, të financuar nga […]
June 7, 2019

“Ditët e të Drejtës Evropiane- sezoni 1”

Fakulteti i Drejtësisë të Universitetit të Tiranës organizoi në datë 07 qershor 2019 “Ditët e të Drejtës Evropiane- sezoni 1”, për promovimin e studimit të së […]