Fotogaleria

March 26, 2019

“Mbështetja e mjeteve juridike efektive vendase dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve në Shqipëri”

Sistemi e arsimit të lartë luan një rol të rëndësishëm në përgatitjen e gjeneratës së re të avokatëve. Prandaj, ka një rëndësi të veçantë përfshirja e […]
March 25, 2019

Eventi i Lancimit te Programit Master ne Kriminologji

Fakulteti i Drejtesise, mbeshtetur nga prezenca e OSBE-së, ne kuader te nje Granti te ambasadës britanike po zbaton nje projekt per ngritjen e një programi master ndërdisiplinor në […]
March 8, 2019

Me rastin e 8 Marsit

Me rastin e 8 Marsit, studentet e Fakultetit te Drejtesise, promovuan te drejtat e grave nepermjet ketij organizimi vullnetar, duke u bere pjese e nje rrjeti […]
December 13, 2018

Konkusi i Media Law

FAKULTETI I DREJTËSISË NË KONKURSIN NDËRKOMBËTAR TË GJYQEVE SIMULUESE “MEDIA LAW” Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës mori pjesë për herë të parë në konkursin e gjyqeve […]