LINKU JU TERGON MËNYRËN E REGJISTRIMIT TË PROVIMEVE DHE PËRMIRSIMEVE.

PËRMIRESIM -> Kliko këtu

REGJISTRIMI I PROVIMEVE -> Kliko këtu

JU LUTEMI TE KRYENI REGJISTRIMET NE AFATET E PERCAKTUARA SIPAS RREGULLORES SE SISTEMIT INFORMATIK, NENI 11.

RREGULLORE PËR FUNKSIONIMIN E SISTEMIT -> Kliko këtu

 

Ju rikujtojme se studentet e sistemit bachelor me kohe te plote duhet te paraqiten prane sekretarise mesimore ne afatin e kerkuar (data 21.09.2017 – 25.09.2017. ora 11.00 – 14.00 )per te kryer procedurat e regjistrimit per rishikim note (permiresim).

SUKSESE!