Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Adresa: Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë
Tel: +355 4 222 2537
Mail:info@fdut.edu.al / biblioteka@fdut.edu.al
Web: www.fdut.edu.al