Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Adresa: Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë
Tel: +355 4 222 2537
Mail:[email protected] / [email protected]
Web: www.fdut.edu.al