Personeli akademik dhe studentët mund të aplikojnë për bursa në kuadër të Programit Erasmus+. Ky është një program i Bashkimit Evropian, në të cilin mund të marrin pjesë të gjithë Universitetet e Evropës.

Për informacion më të hollësishëm, ju lutemi kilkoni këtu:

http://erasmusplus.al/