Prof. Dr. Kestrin Katro

Institucioni: Fakulteti i Drejtësisë,  U.T

Pozicioni i punës: Zv/Dekane për Mësimdhënien

E-mail: kestrina.katro@fdut.edu.al

Dr. Erjon Muharremaj

Institucioni: Fakulteti i Drejtësisë,  U.T

Pozicioni i punës: Zv/Dekan  për  kërkimin Shkencor

E-mail: [email protected]