Znj.Manjola Kryemadhi

Institucioni: Fakulteti i Drejtësisë U.T-së

Pozicioni i punës: Kancelare