12 Sep

Hapjen e aplikimeve për rivazhdim dhe ndërprerje studimesh në periudhën 17.09.2018 deri 12.10.2018.