31 Aug

Njoftohen të gjithë të interesuarit se procesi i regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të dytë të studimeve në FDUT për vitin akademik 2018-2019 do të kryhet në datat 7-19 shtator 2018.

Dokumentacioni që duhet të paraqitet është përcaktuar në Udhëzimin Nr. 26, datë 30.7.2017, të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, që gjendet në këtë faqe:

http://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2018/08/UDHEZIM_26_30.07.2018_Ndryshimi-i-Udhezimit-Nr.18_Regjistrimi-2018-2019.pdf