12 Jul

Ne kuader te Vol. 4 No. 2 te Revistes Nderkombetare Shkencore  Balkan Journal of Interdisciplinary Studies (BJIR)  e indeksuar ne ROAD, SIS, J-Gate  qe botohet ne GRAZ-AUSTRI me Bord Editorial Nderkombetar (Botim i International Institute for Private, Commercial and Competition Law – Austria),   jemi te nderuar t iu ftojme te botoni Artikujt tuaj shkencore ne SHQIP, ANGLISHT, GJERMANISHT, ITALISHT ose FRENGJISHT ne fushen e biznesit, administrimit, te drejtes, shkencave sociale, historise, artit, etnografise, diplomacise etj. Per me shume checkoni faqen ne web: http://iipccl.org/?page_i d=2690

For more information (Click) Conference date: 23 June, 2018. Location: Tirana, Albania, TBU. Conference Language: English and Albanian Abstract’s submission: 27.5.2018

 

Ju lutemi t ua shperndani edhe kolegeve tuaj. Niseni punimin tuaj sa me shpejt per shkak te peer review. Duhet nisur vetem punimi i plote, nuk ka nevoje per abstrakt.
Dorezimi i artikullit eshte data 25 GUSHT 2018. 
Numri i revistes botohet ne Shtator 2018.
Publikimi i artikullit  kushton 130 Euro per cdo artikull dhe  20 Euro per cdo bashkeautor.
Per me shume info vizitoni faqen e WEB:  iipccl.org
Faqja e revistes: http://iipcc l.org/?page_id=2690 
Nisni punimet tuaja ne:   bjir.journal@gmail.com