11 Jul

Njoftohen studentët e vitit të parë të programit Master Shkencor Në E Drejtë Penale se shpërndarja e grupeve për provimin e lëndës E drejtë Penale e Avancuar 2 që do të zhvillohet më datë 12.07.2018 ora 16:00 do të jetë si më poshtë:
Grupi 1, 2, 3 —— Salla 202;
 
Grupi 4, 5, 6 ——- Salla 409;
 
Grupi 7, 8 dhe mbartjet ——— Salla 204.
Titullari i lëndës,