29 May

Studentët përsëritës do e zhvillojnë provimin e lëndës “E drejtë ndërkombëtare publike” në datën 31 maj 2018, ora 18.00, në sallën 202.