21 May

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  na bën me dije se në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie Actions, Individual Fellowship (MSCA-IF-2018), Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) dhe Institucione të ndryshme nga Spanja ofrohen si organizata pritëse, për të gjithë Kërkuesit Shkencor që duan të aplikojnë për Bursa Post-Doktorature 12-24 Muaj.
Bashkëngjitur do të gjeni materialin informues të ELIAMEP
Për çdo pyetje apo paqartësi lutemi të kontaktoni në adresën:  Julian.Zaimi@nasri.gov.al;