18 May

Per shkak te shtyrjes se datave te sezonit te dimrit per studentet e viteve te para te programeve te studimit MSC ne te Drejte Civile, MSC ne te Drejte Penale , MSC ne te Drejte Publike , MP ne te Drejte Civile, MP ne te Drejte Penale, MP ne te Drejte Publike ne Fakultetin e Drejtesise nuk u zhvillua procesi mësimor ne datat 19 -22 mars. Mesimi i këtyre ditëve do te zëvendësohet si me poshtë:

  1. Mesimi i datës 19 mars do te zëvendësohet ne datën 19 maj.

  2. Mesimi i datës 20 mars do te zëvendësohet ne datën 26 maj.

  3. Mesimi i datës 21 mars do te zëvendësohet ne datën 02 qershor.

  4. Mesimi i datës 22 mars do te zëvendësohet ne datën 09 qershor.