14 May

Universiteti Jagiellonian në Krakov, Poloni, shpall konkursin për bursat “The Queen Jadwiga”.

Qëllimi i Fondit është të mbështesë stafin akademik dhe studentët e doktoraturës nga vendet e Evropës Lindore ose Qendrore, shtetet e ish-Bashkimit Sovjetik dhe Ballkanin .

Bursa paguhet për të mbështetur hulumtimin e tij për  gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit tnë Krakov .

 Qëndrimi i tyre në Krakov ofron një hulumtim shkencor nën mësimin e profesorëve të Universitetit Jagiellonian në mes të tetorit 2018 dhe qershorit 2019 (në raste të veçanta qëndrimi mund të jetë më i gjatë).

Dokumentet po pranohen deri më 15 qershor 2018.
Për më shumë informacion, lutemi vizitoni websiten http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga