02 May

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  ju bën me dije se në kuadër të programit Marie Skłodowska-Curie Actions  Individual Fellowship (MSCA-IF)University of Jaén (Spanjë), ka shprehur interesin të marrë pjesë si një organizatë pritëse (host organization) për kërkuesit shkencor (postdoktoraturë), që duan të aplikojnë në Thirrjen   MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS Call for Applications 2018.

Listën e supervizorëve mund ta gjeni tek linku: https://eshorizonte2020.es/expressions-ofinterests?SearchText=UNIVERSIDAD+DE+JAEN&province=0&research_area=0&AddButton=Search

Udhëzuesi për aplikim  Guide for Applicants

Për më shumë informacion mos hezitoni të kontaktoni Z. Nieves Muñoz-García

Nieves Muñoz García

Gestora de Proyectos Internacionales

mnmunoz@ujaen.es

Universidad de Jaén

Oficina de Proyectos Internacionales (SGI)

Edificio Rectorado (B1), Dependencia 027

Campus Las Lagunillas, 23071 Jaén | Tlf.: (+34) 953211797 | ofipi@ujaen.es

Jemi të hapur për pyetje apo paqartësi

​​