18 Apr

Universiteti Nderkombëtar i Strugës, ne bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”,  na informon për Konferencën e Pestë Shkencore- Scientific Challenges for Sustainable Development’18, e cila do të mbahet më 19 Maj 2018, në Strugë, R.Maqedonisë.
Аfati i dorëzimit të abstrakteve është 2 Maj 2018.
Informacion më i detajuar për afatet, temat dhe udhëzimet e dërgimit të Abstraktit Tuaj, mund ti gjeni në dokumentin e bashkangjitur dhe në linkun e mëposhtëm.