07 Mar

Me rastin e 25 vjetorit të saj, Asambleja Parlamentare e Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi (PABSEC) po organizon, në partneritet me Rrjetin e Universiteteve të Detit të Zi (BSUN), një Konkurse Ese për studentët me titull “Pamje dhe Perspektiva për të ardhmen në rajonin e Detit të Zi “.
Qëllimi i konkursit është të bashkojë pikëpamjet e të rinjve për zhvillimin e ardhshëm të rajonit të BSEC dhe të formojë vizionin për të ardhmen e rajonit tonë në aspektin kulturor, politik dhe ekonomik. Konkursi është i hapur për studentët e moshës deri në 30 vjeç, nga të gjitha vendet anëtare të BSEC.
Tema e propozuar për këtë konkurs është: “Njëzet e pesë vjet të Bashkëpunimit Parlamentar në Rajonin e BSEC -it – Vështrimet dhe Perspektivat për të Ardhmen”
Afati i fundit për dorëzim është 31 mars 2018. Hyrjet duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme: contest@bsun.org.
Më shumë informacion mund të gjenden në:
http://www.bsun.org/index.php?task=events&id=153

On the occasion of its 25th Anniversary to be celebrated in 2018, the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) is organizing, in partnership with the Black Sea Universities Network (BSUN), an Essay Competition for students entitled “Views and Perspectives for the Future in the Black Sea Region”.

The aim of the competition is to bring together young people’s views on the future development of the BSEC Region and shaping the vision for the future of our region in cultural, political and economic terms. The competition is opened to students aged up to 30, from all BSEC Member States.

The topic proposed for the competition is: “Twenty-five years of the Parliamentary Cooperation in the BSEC Region – Views and Perspectives for the Future”

The deadline for submission is 31st March 2018. Entries must be send to the following email address: contest@bsun.org.

More information can be found at:

http://www.bsun.org/index.php?task=events&id=153

We are kindly asking you to help us in distributing the attached information among the students and professors of your university!

Kind regards,

BSUN IPS Team