07 Mar

Në kuadër të Thirrjes “Science with and for Society”, të programit Horizon 2020, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije mbi kërkesat  për partneritet, të ofruara nga institucione të ndryshme të vendeve të BE-së.