20 Mar

Ky pyetesor eshte hartuar nga grupi I punes I ngritur me vendim te Senatit Akademik te UT-se, Nr 4, date 22.02.2018, “Per ngritjen e grupit te punes te studimit te tregut te punes ne nivel Institucional te Universitetit te Tiranes”.

Ky eshte linku http://ut.morix.al/