05 Mar

Ne daten 8 maj 2018, ora 16.00, ne sallen 409 do te zhvillohet Leksioni i Hpaur me teme “Etika si pjese integrale e veprimtarise se juristit”.