02 Mar

Rezultatet e provimit te lendes Elemente te se Drejtes Publike, te dates 28 shkurt gjenden ne platformen  http://cleanscore.tk/ duke perdorur kodin personal dhe ndjekur udhezimet e faqes.
Pikeve te rezultatit te provimit do t’u shtohen dhe piket e seminareve sipas komunikimit te pikeve qe eshte bere nga pedagoget e seminareve ne cdo grup.