21 Feb

Universiteti Nderkombëtar i Strugës, ne bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, bën thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e Pestë Shkencore- Scientific Challenges for Sustainable Development’18, e cila do të mbahet më 19 Maj 2018, në Strugë, R.Maqedonisë.

Informata më të detajuara për afatet, temat dhe udhëzimet e dërgimit të Abstraktit , mund ti gjeni në dokumentet bashkangjitur dhe në linkun e mëposhtëm.

http://www.eust.edu.mk/images/Thirrja%20konferenca%202018%20SHQIP.pdf