19 Feb

Kam kënaqësinë t’ju informoj që thirrja për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze për vitin universitar 2018-2019 është shpallur.

Bursat e studimit janë të destinuara për studentë në Master 2 dhe Doktoraturë. Formulari i kandidaturës mund të shkarkohet në adresën e mëposhtme : https://al.ambafrance.org/Bourses-du-Gouvernement-Francais-pour-les-Master-2-et-Doctorat-2018-2019. Kandidatët duhet të dorëzojnë dosjen e plotë në Ambasadë para 31 majit 2018.

1- Bourses du Gouvernement Français pour les Masters et Doctorats. L’ambassade de France en Albanie apporte son soutien à des étudiants albanais désireux de …