16 Feb

  • Në kuadër të bashkëpunimit që Universiteti i Tiranës ka me Universitetin Teknik të Rigës informohemi se ky universitet ka shpallur Grantin e Ekselencës për shkencëtarët e rinj për t’i mbështetur ata në fillimin e karrierës së tyre dhe për të zhvilluar kërkime në fusha të reja shkencore inovative, të rëndësishme, ndërkombëtare dhe globale.

            Afati i dorëzimit të dokumentave është data 9 prill 2018. Për më shumë informacion lutemi vizitoni linkun:

            https://www.rtu.lv/en/university/for-mass-media/news/open/young-scientists-are-invited-to-apply-for-excellence-grant

 

 

  • Gjithashtu, në datat 12-24 gusht 2018, ky universitet do të organizojë edhe shkollën verore” Jeta jolineare” Edicioni i 2.

             Lutemi informohuni në linkun https://www.rtu.lv/en/internationalization/international-events/summer-schools/nonlinearlife