23 May

Studentet perserites per sistemin bachelor me kohe te pjesshme & master duhet te kryejne pagesen per provimet e regjistruara per sezonin e veres. Mandati merret prane zyres se finances. i dokumentave per studentet e Master Shkencor V.2