21 Nov

Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve, me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Universitetit të Tiranës, ju rikujtomë se aksesi në bibliotekën elektronike të Elsevier vazhdon të jetë i hapur. Biblioteka elektronike Elsevier është një ndër bibliotekat më të njohura ndërkombëtare. Aty mund të gjeni tituj punimesh e revistash shkencore si dhe literaturë profesionale nga një larmi fushash të ndryshme. Studentët dhe stafi akademik mund të aksesojnë në çdo kompjuter brenda fakultetit, dy bazat e të dhënave ScienceDirect dhe Scopus.

 

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1948 – 1993 

 

Revista Buletin

Revista Ndermjetesimi

Revista te Ndryshme

Leiden Common Market Review

Revista Vizione

Revista Avokatia

Avokatia nr. 16

Avokatia nr. 17, 20, 21

Revista Jeta Juridike

Revista Jeta Juridike 2016

Biblioteka e Fakultetit të Drejtësisë të  Univerisitetit të Tiranës,  është tashmë pjesë e sistemit COBISS.net, një sistem i regjistrimit bibliografik dhe katalogimit të përbashkët online për të gjithë Europën Juglindore. Bazën e të dhënave e gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=92007

Revista GAJUS mund të shkarkohet nga interneti në adresën:
GAZETA GAJUS – TETOR 2015
gajus.qendra-list.or
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë Linku: http://www.bksh.al/