MANDATET E TARIFES SE SHKOLLIMIT PER CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE MASTER, MANDATET E TARIFES SE SHKOLLIMIT PER CIKLIN BACHELOR DO DALIN NE DITET NE VIJIM. AFATI I PAGESES ESHTE DERI NE MAJ 2020.

LISTA SHTESE E STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE BURSE FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2019-2020. STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE HAPIN NR.LLOGARIE PRANE BANKES CREDINS DHE TA PARAQESIN PRANE ZYRES SE FINANCES.
February 6, 2020
THIRRJE PER APLIKIME PER PROGRAME STUDIMI ERASMUS+ NE UNIVERSITETIN E POITIERS FRANCE
February 7, 2020
MANDATET E TARIFES SE SHKOLLIMIT PER CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE MASTER, MANDATET E TARIFES SE SHKOLLIMIT PER CIKLIN BACHELOR DO DALIN NE DITET NE VIJIM. AFATI I PAGESES ESHTE DERI NE MAJ 2020.