Miratimi i kritereve të pranimit për vitin akademik 2021 – 2022 për programin e Ciklit të Dytë Master

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Hungari të Programit Erasmus +
January 17, 2020
Thirrje per botim ne Revisten SEE law Journal
January 17, 2020
Miratimi i kritereve të pranimit për vitin akademik 2021 – 2022 për programin e Ciklit të Dytë Master