NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E DATAVE TË PROVIMEVE, SEZONI I DIMRIT

Datat e provimeve te programit te studimit te Integruar te ciklit te dyte, Datat e provimeve te programit te studimit Bachelor dhe Datat te programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor dhe Profesional.
January 14, 2020
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Gjermani të Programit Erasmus +
January 17, 2020
NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E DATAVE TË PROVIMEVE, SEZONI I DIMRIT

NJOFTOJMË STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR ME KOHË TË PLOTË DHE TË PJESSHME & PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL SE REGJISTRIMET E PROVIMEVE TË MBARTURA PËR SEZONIN E SHKURTIT 2020 DO TË KRYHEN NË ZYRËN E SEKRETARISË MËSIMORE NË DATAT 15 JANAR – 17 JANAR 2020 SI DHE DATA 20 JANAR 2020, ORARI I REGJISTRIMVE ËSHTË ORA 11:00 – 14:00.

SQARIM: STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET AKTUALISH PËR LËNDËT E SEMESTRIT TË PARË REGJISTROHEN AUTOMATIKISHT NGA SEKRETARIA, NDËRSA STUDENTËT QË KANË LËNDË TË MBARTURA DUHET TI REGJISTROJNË PRANË SEKRETARISË MËSIMORE DUKE PLOTËSUAR FORMULARIN.

SUKSESE!