Datat e provimeve te programit te studimit te Integruar te ciklit te dyte, Datat e provimeve te programit te studimit Bachelor dhe Datat te programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor dhe Profesional.

APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATAT 09 – 10 JANAR 2020, NË PROGRAMET SI MË POSHTË.
January 13, 2020
NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E DATAVE TË PROVIMEVE, SEZONI I DIMRIT
January 14, 2020
Datat e provimeve te programit te studimit te Integruar te ciklit te dyte, Datat e provimeve te programit te studimit Bachelor dhe Datat te programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor dhe Profesional.