APLIKANTËT E REGJISTRUAR SI FITUES NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË MASTER NË DATAT 09 – 10 JANAR 2020, NË PROGRAMET SI MË POSHTË.